Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

    Kuchař, Otakar
    Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...