Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

    Kuchař, Otakar
    Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...
  • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

    Pařízek, Aleš
    Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...