Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhový vzor Model-View-ViewModel ve WPF aplikacích 

    Švikruha, Patrik
    Práca sa zaoberá vysvetlením návrhu aplikácie podľa viac-vrstvových prezentačných vzorov, ktoré popisujú rozdelenie aplikácie na vrstvy a tým uľahčujú jej testovateľnost, udržateľnosti a prenositeľnosť. V práci sa zameriavam ...