Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické testování 10GbE zařízení 

    Avramović, Nikola
    Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...