Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optických rezonátorů 

    Hubík, Daniel
    Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...