Now showing items 1-1 of 1

  • Využití přípojnice jako zdroje tepla 

    Svoboda, Ondřej
    Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou ...