Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový měřicí modul pro vektorovou kalibraci 

    Vaca, Pavol
    Práca sa zaoberá kalibračnými metódami pre 3D snímače zrýchlenia a realizáciou návrhu bezdrôtového meracieho modulu pre vektorovú kalibráciu. V práci sú ďalej opísané princípy interpolácie elipsoidu a použitie týchto ...
  • Určování pohybu z akcelerometrických dat 

    Montilla, Michaela
    Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre ...