Now showing items 1-4 of 4

 • Asynchronní motory malého výkonu 

  Chvatík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem a je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručně popsána jeho konstrukce a provedeno srovnání s motorem trojfázovým. První kapitola popisuje vznik točivého ...
 • Metodika výpočtu asynchronního motoru malého výkonu 

  Bureš, Petr
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky týkající se asynchronních motorů. Úvod se věnuje základnímu principu funkce asynchronních motorů, popisuje jednotlivé konstrukční součásti a věnuje se také stručnému popisu běžně ...
 • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

  Teofil, Daniel
  Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením optických přístupových sítí, a to převážně pak těmi pasivními. Věnuje se současným trendům připojení uživatelů k optické přístupové síti použitím FTTx přípojek, dále technologiím DOCSIS ...