Now showing items 1-1 of 1

  • Korelační analýza Parkinsonovy nemoci v akustické oblasti 

    Vošček, Jakub
    Bakalárska práca je venovaná korelačnej analýze Parkinsonovej choroby v akustickej oblasti. V prvej časti je priblíženie Parkinsonovej choroby a jej symptómov. Hlbšie sa zaoberá problémami tvorby reči, ktoré nazývame ...