Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení kalibračních lhůt přístrojů 

    Henek, Tomáš
    Tato práce stručně a obecně popisuje funkci a strukturu metrologie a vymezuje metody určování kalibračních intervalů. Dále popisuje konkrétní kalibrační laboratoř firmy Honeywell a vytyčuje způsoby a postupy pro použití ...