Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače 

    Serečunová, Stanislava
    Táto práca sa zaoberá dvoma metódami detekcie tváre vo videosekvencii. Na základe testovania je vybraná metóda KLT. Práca je ďalej zameraná na návrh prepočtu vzdialenosti užívateľa od kamery v reálnom čase pomocou vyhodnotenia ...