Now showing items 1-1 of 1

  • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

    Konopová, Tamara
    Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...