Now showing items 1-2 of 2

  • Externí uživatelské rozhraní s USB 

    Sládeček, Michal
    Bakalářská práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které komunikuje s hostitelským systémem přes USB. V úvodu práce jsou zmíněny existující alternativy takového zařízení. Následně je probrána základní teorie ...
  • Zařízení pro audiostimulaci 

    Sobotková, Marika
    Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro audiostimulaci, které bude využíváno v rámci vyšetření funkční magnetickou rezonancí, a seznámení s problematikou magnetické rezonance a stimulace. Celé zařízení ...