Now showing items 1-1 of 1

  • Kryptoměny 

    Šelinga, Martin
    V tejto bakalárskej práci sú rozobraté základné kryptografické prostriedky ktoré okrem iného využívajú aj kryptomeny. V druhej časti je rozbor a detailný popis najrozšírenejších kryptomien. V poslednej časti je popis ...