Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace objektů v obraze 

    Štěpán, Filip
    Cílem práce je vytvoření algoritmu pro identifikaci objektu v obraze. Výsledný program bude schopen zpracovat reálná obrazová data. Z tohoto důvodu je důraz kladen zejména na složitost prostředí, ve kterém se objekty ...
  • Identifikace osob na základě sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků 

    Prorok, Josef
    Cílem bakalářské práce je studie možností identifikace osob na základě sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků, výběr vhodných sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků, následné ověření úspěšnosti ...