Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrokontrolérem řízené zapalování 

    Drahoš, Dominik
    Tato práce se zabývá návrhem mikrokontrolérem řízeného zapalování. V úvodu jsme seznámeni s principem zapalování spalovacích motorů. Dále obsahuje seznam existujících typů zapalování. Na konec vyobrazuje kompletní postup ...