Now showing items 1-2 of 2

  • Mapa osvětlení v GIS 

    Nejedlý, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
  • Návrh osvětlení autodílny 

    Borůvka, Jan
    Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...