Now showing items 1-1 of 1

  • Měření drsnosti laserovou profilometrií 

    Mach, Radoslav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti ...