Now showing items 1-2 of 2

  • Bioimpedanční měření 

    Pagáčová, Lenka
    Práce se zabývá analýzou složení těla s využitím bioimpedance. V práci je obsažena teorie o bioimpedanci a metody s analýzou spojené. V praktické části je návrh zařízení pro měření složení těla včetně návrhu řídicího ...
  • Zpracování bioimpedančního signálu 

    Valíčková, Vladimíra
    Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být ...