Now showing items 1-2 of 2

  • Softwarový generátor testovacích signálů pro akustická měření 

    Veselá, Petra
    Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření zásuvného modulu technologie VST2, který bude schopen generovat testovací signály použitelné při akustických měřeních. Součástí práce je teoretický rozbor vlastností jednotlivých ...
  • Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu 

    Berky, Martin
    Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku ...