Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh antény pro ULF- Nízkoúrovňová magnetická měření 

    Škoda, Martin
    Předložená práce se zabývá návrhem a studií snímacího prvku (antény) pro účely nízkoúrovňových nízkofrekvenčních měření magnetických polí. Nejprve pojednává o šíření elektromagnetického pole a způsobu šíření elektromagnetické ...