Now showing items 1-2 of 2

  • Havárie lehkovodních reaktorů 

    Bejček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...
  • Testovací úlohy a experimentální zařízení pro jaderné reaktory typu VVER 

    Šimek, Ondřej
    Tato bakalářská práce popisuje problematiku testovacích úloh a experimentálních zařízení pro tlakovodní reaktory východní koncepce typu VVER. V teoretické části jsou nejprve popsány reaktory typu VVER, jejich historie, ...