Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro audiostimulaci 

    Sobotková, Marika
    Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro audiostimulaci, které bude využíváno v rámci vyšetření funkční magnetickou rezonancí, a seznámení s problematikou magnetické rezonance a stimulace. Celé zařízení ...