Now showing items 1-1 of 1

  • Model tranzistoru MOSFET v programu SystemVision 

    Michálek, Branislav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá modelovaním tranzistora MOS. Súčasťou teoretickej časti sú rozbor základnej štruktúry a fungovania MOS tranzistora, základy modelovania vo všeobecnosti, popis SPICE modelov LEVEL1 a LEVEL3 ...