Now showing items 1-2 of 2

  • Přenos tepla radiací 

    Budovec, Michal
    Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy ...
  • Světloléčba 

    Joklík, Vojtěch
    Tato práce popisuje vztah lidského těla a světla. Je zaměřena na vnímání světla okem a kůží člověka a na reakce těla v závislosti na dopadajícím světle a jeho intenzitě. Dále obsahuje stručný popis nemoci novorozenecká ...