Now showing items 1-1 of 1

  • Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí 

    Komárek, Filip
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov ...