Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika revize laboratoře elektrických strojů 

    Pelikán, Luděk
    Tato práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6 části 6. Součástí práce je provedení revize laboratoře elektrických strojů a vytvoření revizní zprávy.