Now showing items 1-2 of 2

  • Koncový zesilovač a subwoofer pro automobil 

    Kolka, René
    Tato práce popisuje návrh dvou výkonových zesilovačů pro subwoofer a pro čtyři základní automobilové reproduktory. Dále je součástí práce řešení napájecích obvodů těchto zesilovačů. Ovládání zesilovačů je realizováno pomocí ...
  • Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS 

    Cvešper, Stanislav
    Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém ...