Now showing items 1-1 of 1

  • Přípravek pro demonstraci funkce základních typů oscilátorů 

    Venhoda, Jaroslav
    Tato bakalářská práce v úvodu pojednává o základních typech oscilátorů a jejich rozčlenění do skupin podle charakteru zapojení. Pro praktickou realizaci přípravku bylo vybráno čtyř různých druhů zapojení. Byl proveden návrh ...