Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

    Teofil, Daniel
    Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
  • Návrh solárního ohřevu vody pro bytový dům 

    Kvapil, Jakub
    Bakalářská práce se zaobírá návrhem solární soustavy pro ohřev teplé vody v bytovém domě. První část se zabývá úvodem do problematiky solárních kolektorů. V další části jsou teoretické výpočty, dle normy TNI 73 0302. ...