Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování keramických střepů pro archeologii 

    Šunka, Pavel
    Předkládaná práce dává náhled do problematiky měření měrné hmotnosti a nasákavosti keramických střepů pro archeologické účely. Zaměřuje se na návrh a výrobu poloautomatického měřicího přístroje s mikročipem PIC24FJ64GA004, ...