Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování vodovodního systému v rodinném domě 

    Malík, Lukáš
    Tématem bakalářské práce je návrh a realizace mikrokontrolérem řízeného systému pro monitorování stavu vodovodních rozvodů v rodinném domě. V úvodu práce jsou sepsány požadavky, které jsou kladeny na monitorovací systém. ...