Now showing items 1-1 of 1

  • Šíření vln na homogenním vedení 

    Brázda, Daniel
    Tato práce se zabývá sířením elektromagnetických vln. V teoretické části je popsáno šíření vln ve volném prostředí i na vedení. Hlavním cílem této práce je navrhnout nové rozložení laboratorní úlohy, ve které studenti měří ...