Now showing items 1-1 of 1

  • Měření EKG pro nositelná zařízení 

    Trenz, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním naměřených dat EKG. Hlavním tématem je digitální filtrace požadovaného signálu od šumu a artefaktů, který vzniká převážně při interferenci s rozvodnou sítí, pohybem měřeného ...