Now showing items 1-3 of 3

 • Elektronická informační tabule LCD 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá průzkumem trhu s informačními tabulemi a kiosky a následným návrhem koncepce nového systému, jeho hardwarové části a softwarového vybavení. Cílem této práce je na základě průzkumu trhu vytvořit koncept ...
 • Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť 

  Sakala, Peter
  Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL ...
 • Laboratorní úloha seznamující studenty se síťovými útoky 

  Dostál, Adam
  Tato práce je zaměřena na penetrační testování webových aplikací. Teoretická část popisuje tuto problematiku a metodologii. V práci je zahrnuta bezpečnostní organizace „The Open Web Application Security Project“ (OWASP), ...