Now showing items 1-1 of 1

  • Akviziční a detekční geometrie CT RTG procesu zobrazení 

    Rusz, Jakub
    V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a ...