Now showing items 1-2 of 2

  • Asynchronní motory malého výkonu 

    Chvatík, Štěpán
    Tato bakalářská práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem a je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručně popsána jeho konstrukce a provedeno srovnání s motorem trojfázovým. První kapitola popisuje vznik točivého ...
  • Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru 

    Glogar, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kondenzátorů na rozběh jednofázového asynchronního motoru a optimalizaci rozběhu. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické stránce problému, popisují konstrukci, princip funkce, ...