Now showing items 1-1 of 1

  • Elektroinstalace rodinného domu 

    Tesař, Jan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretické podklady a vlastní projekt. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se silnoproudou částí, která ...