Now showing items 1-1 of 1

  • Theremin 

    Musil, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce hudebního nástroje theremin. V teoretické části této práce jsou popsány jednotlivé typy oscilátorů a jejich možné využití při konstrukci tohoto hudebního nástroje. ...