Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika oceňování pasivních rodinných domů nákladovou metodou 

    Hrdlička, Tomáš
    Diplomová práce se věnuje nákladovému ocenění pasivních rodinných domů, jejichž obliba je čím dál tím četnější. Cílem práce je určit výši cenových podílů na reálných příkladech a výsledky konfrontovat s cenovým předpisem. ...