Now showing items 1-1 of 1

  • Reálné rozdělení polyfunkčního objekt v Dolní Bečvě 

    Grégrová, Lenka
    Předmětem diplomové práce na téma „Reálné rozdělení polyfunkčního objektu v Dolní Bečvě“ je posouzení možnosti reálného rozdělení dotčených nemovitých věcí jako způsobu majetkového vypořádání spoluvlastnictví. Součástí ...