Now showing items 1-1 of 1

  • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

    Ševčík, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá způsoby segmentace realitního trhu v návaznosti na oceňovací proces. Následuje aplikační část, ve které je provedena analýza realitního trhu města Brna. Na jejím základě jsou popsány možné ...