Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomická analýza vybraného podniku 

    Procházková, Kateřina
    Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
  • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

    Urbánková, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti SAKO Brno, a.s. z finančního hlediska v letech 2012-2015. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy finanční analýza a dále metody a postupy k provedení finančního ...