Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza jízdních manévrů vozidel za snížené adheze 

  Šabík, Matúš
  Táto diplomová práce se zabývá jízdními manévry za snížené adheze, obzvlášť v zimním období. Obsahuje přehled koeficientů adheze různých povrchů, publikovaných rozličnými autoři. Tyhle hodnoty byli za pomoci statistických ...
 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • Vliv hmotnostních parametrů vozidel na jízdní dynamiku 

  Dušek, Otakar
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hmotnostních parametrů na jízdní dynamiku. V úvodní části této práce je stručně popsána historie a základní rozdělení osobních vozidel. V další části jsou pak popsány hmotnostní ...