Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza prodeje a pronájmu zemědělských pozemků na Vsetínsku 

    Vodová, Pavla
    Diplomová práce se zabývá oceňováním zemědělských pozemků na Vsetínsku. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy související s oceňováním zemědělských pozemků, dále jsou zde popsány jednotlivé oceňovací metody a ...