Now showing items 1-1 of 1

  • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

    Novotný, Jaroslav
    Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...