Show simple item record

Steam generator

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorKrčálová, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:40:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:40:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKRČÁLOVÁ, P. Parní generátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91578cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60687
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a popsány jejich výhody a nevýhody při výrobě elektřiny. Dále je popsána koncepce využití spalovacího motoru v kombinovaném cyklu a zlepšení účinnosti výroby elektřiny vlivem použití kotle na odpadní teplo a parní turbíny. V druhé části je konstrukční návrh parního generátoru, který je napojen za zvolený spalovací motor o výkonu vyšším než 10 MW. Zdali je tato koncepce výdělečná a konkurence schopná je uvedeno v poslední kapitole zabývající se návratností investice. V této kapitole je porovnáno několik možných variant použití a ukázán vliv ceny paliva na návratnost této koncepce.cs
dc.description.abstractMaster thesis on topic steam generator deal with about improving the efficiency due to the use of combined cycle while producing electrical energy. The first part includes the possibility of using combustion engines in the energy sector and describes their advantages and disadvantages in the production of electricity. Further described is the use of the concept of a combustion engine in a combined cycle, and improving the efficiency of electricity through the use of waste heat boilers and steam turbines. The second part is design of the steam generator, which is connected behind the chosen combustion engine with power exceeding 10 MW. Whether this concept is profitable and competitive is in mentioned in the last chapter dealing with the return entry investment. In this chapter is compared several variants use and a demonstration of the impact of fuel prices on the profitability of this concept.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKotel na odpadní teplocs
dc.subjectHRSGcs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectkombinovaný cykluscs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectHeat recovery steam generatoren
dc.subjectHRSGen
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectcombined cycleen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.titleParní generátorcs
dc.title.alternativeSteam generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:53:16cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91578en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:37:17en
sync.item.modts2019.05.18 05:13:46en
dc.contributor.refereeTomáš, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record