Show simple item record

Evaluation of supplier risk

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorCzeczotková, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:17Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCZECZOTKOVÁ, I. Vyhodnocení dodavatelského rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other82786cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60691
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s výběrem vhodných dodavatelů počítačových komponentů pro společnost Weps s. r. o. Výběr dodavatele je proveden využitím fuzzy logiky. V práci jsou popsaná teoretická východiska, analýza rizik a návrh řešení problému v programech Microsoft Excel a Matlab. Výsledek práce má poskytnout nástroj, jak objektivně hodnotit dodavatele se kterými společnost spolupracuje.cs
dc.description.abstractThis dissertation deals with the risks which are connected with selecting the suitable suppliers of computer components for the Weps s. r. o. company. The selection of the supplier is realized by the use of fuzzy logic. Theoretical bases are also described in this dissertation. Moreover, there is an analysis of the risks and a proposal for the solution to this problem in the Microsoft Excel and Matlab programmes. The result of the dissertation should provide an instrument for objective evaluation of the suppliers, which is the company in collaboration with.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdodavatelské rizikacs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectsupplier risksen
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleVyhodnocení dodavatelského rizikacs
dc.title.alternativeEvaluation of supplier risken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-29cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:00cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82786en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:14:51en
sync.item.modts2020.05.22 12:25:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMayer, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vyhodnocení dodavatelského rizika Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázku k problematice zakomponování vah do řešení v programu MATLAB. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record