Show simple item record

Quantification of Enterprise Stability Based on Trend Models

dc.contributor.advisorDohnal, Mirkocs
dc.contributor.authorKovács, Rolandcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:28Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:28Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOVÁCS, R. Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94810cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60706
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto klasické přístupy poskytují řešení pouze při specifických podmínkách, které se často neslučují s reálným světem. Kvalitativní uvažování a kvalitativní přístup pak přináší nové možnosti, při kterých se sledují výhradně trendy. Práce prezentuje algoritmy na nalezení stabilizačních cyklů, čímž poskytuje pohled na nejpravděpodobnější chování ekonomických systémů. Za pomocí různých případových studií prezentuje širokou využitelnost kvalitativních přístupů a navrhuje způsob kvantifikace stability různých modelů. Naprogramované algoritmy byly vytvořeny v programovém prostředí MATLAB.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the stability studies, economic models and with their qualitative solutions. Economic problems usually face information shortage and mathematical models are too sensitive to initial values, therefore solutions provided by conventional approaches can be applied only under specific and unrealistic conditions. Qualitative reasoning and qualitative approach bring however new methods but they are following only the trends. The work presents algorithms in order to find a stabilization cycles, thus providing an insight into the most probable behavior of economic systems. By using different case studies the thesis presented broad usability of qualitative approaches and suggests a way of quantifying the stability of different models. The programmed algorithms were created in MATLAB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekonomický růstcs
dc.subjectekonomické modelycs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectkvalitativní řešenícs
dc.subjectorientované grafycs
dc.subjecteconomic growthen
dc.subjecteconomic modelsen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectqualitative solutionsen
dc.subjectdirected graphsen
dc.titleKvantifikace stability modelu podniku založeného na trendechcs
dc.title.alternativeQuantification of Enterprise Stability Based on Trend Modelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-15-10:20:33cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94810en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:31:20en
sync.item.modts2020.03.30 15:02:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoubravský, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: zodpovězeno doc. Meluzín: Jak lze zakomponovat podnik do vybraného tématu, jaké je možné využití v praxi? zodpovězeno Ing. Luňáček? Znáte speciální algoritmy pro řešení síťových grafů? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record