Show simple item record

Analysis of Corporate Performance Using Mathematical Modelling and Computer System to the Support of Organization's Strategic Management

dc.contributor.advisorChvátalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorHoráková, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:28Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:28Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHORÁKOVÁ, E. Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other86035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60724
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je analyzovat finanční výkonnost vybraného podniku, zjistit nedostatky a podat návrhy na zlepšení situace. Nejprve jsou teoreticky uvedeny vybrané finanční ukazatele jako rentabilita, zadluženost apod., a také Maple, program používaný pro řešení matematických úloh. V praktické části je popsána brněnská společnost TRON, zabývající se LED osvětlením. Finanční ukazatele jsou zpracovány v Maplu, je porovnána rozvaha a výkaz zisku a ztrát za několik po sobě jdoucích let, kde se zjistí, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Výsledek by měl vybrané firmě pomoci při dalším rozhodování a chování.cs
dc.description.abstractThe main goal of this diploma thesis is to analyse financial productivity of a chosen company, to find deficiencies and suggest possibilities for improvement of the situation. First there is theoretical part consisting of an introduction of chosen financial indicators, such as profitability, indebtedness etc., and also a description of Maple, programme used for mathematical exercises. In the practical part there is a description of Brno company TRON, the business objective of which is LED lighting. The financial indocators are made in the programme Maple, the balance and also profit and loss accounts for a few consecutive years are analysed, from which we can determine the financial situation of the company. The result should help the chosen company with future decisions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectMaplecs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinanční ukazatelcs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectMapleen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial indicatoren
dc.subjectmathematical modellingen
dc.titleAnalýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizacecs
dc.title.alternativeAnalysis of Corporate Performance Using Mathematical Modelling and Computer System to the Support of Organization's Strategic Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-09-13cs
dcterms.modified2016-09-13-13:01:43cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:07:03en
sync.item.modts2020.04.01 02:21:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠvehla, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: Odpovězeno Otázky oponenta práce: Odpovězeno Další dotazy: Prof. Jurová: Znění diplomové práce bylo stanoveno na základě konzultace s vedoucím práce? Zdůvodněte využití programu Maple. – Otázka zodpovězena částečně Ing. Karas: Došlo ke srovnání výsledků s konkurencí? Byl program Maple použit z důvodu stanovení nějaké prognózy, případně jaká byla přidaná hodnota použití tohoto produktu. – Otázka zodpovězena částečně Ing. Koleňáková: Proč jednotlivé návrhy, které jsou prezentované, nejsou zmíněny přímo v diplomové práci? Jaké jsou hlavní přínosy práce, jejich ekonomické zhodnocení? – Otázka zodpovězena částečně Doc. Zinecker: Popište, které jednotlivé metody získané v průběhu magisterského studia byly použity k řešení práce? – Otázka částečně zodpovězena Ing, Dočekalová: Jakým způsobem byla sestavena SWOT analýza. Byly provedeny i analýzy předcházející SWOT analýze? – Otázka zodpovězenacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record